Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ tư vấn mở doanh nghiệp tư nhân giá rẻ nhất hiện nay được các chuyên viên tư vấn cụ thể tới quý khách hàng như sau:
Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một người làm chủ sở hữu nhưng không có tư cách pháp nhân chính vì thế doanh nghiệp tư nhân không chỉ phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư vào doanh nghiệp mà phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản dân sự của chủ doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đây có thể nói là nhược điểm lớn nhất của loại hình doanh nghiệp tư nhân. Do đó, với xu hướng hiện nay đặc biệt từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời cho đến nay loại hình doanh nghiệp tư nhân gần như không phải là lựa chọn của các chủ doanh nghiệp nhất là khi luật cho phép một cá nhân vẫn được thành lập công ty tnhh một thành viên. Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, Việt Luật sẽ tư vấn giúp chủ doanh nghiệp các nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.
tu-van-thanh-lap-cong-ty-tu-nhan-viet-nam
I. Điều kiện
 • Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền;
 • Tư vấn về điều kiện trụ sở của doanh nghiệp: doanh nghiệp không sử dụng chung cư hoặc nhà tập thể làm trụ sở của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn ghi số tầng nhà cụ thể làm trụ sở doanh nghiệp phải cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà dự kiến đăng ký trụ sở của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.
 • Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp
 • Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Tư vấn ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
II. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:
 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi:
 • Có đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định;
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
III. Hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân gồm
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
IV. Những ưu điểm, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân
Ưu điểm:
Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.
Nhược điểm:
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Do vậy, mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.