Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Rất nhiều khách hàng khi tìm đến các đơn vị tư vấn hỏi về thủ tục mở công ty nhưng hầu như mới chỉ nghĩ trong đầu là đang thành lập công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên trở lên hay công ty cổ phần mà chưa biết được những ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp là như thế nào? Để thao gỡ những vướng mắc đó cùng khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể nội dung và các bước thực hiện tới khách hàng cụ thể như sau:

thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

I. Các nội dung cần quan tâm trước khi thành lập công ty TNHH 1 Thành viên:

 • Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập công ty TNHH 1 Thành viên
 • Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.
 • Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp
 • Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ sở hữu của công ty TNHH 1 Thành viên

II. Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi:
 • Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

III. Dịch vụ tư vấn của Việt Luật trước khi soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 Thành viên

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên
 • Tư vấn đặt tên công ty phù hợp với nhãn hiệu, đăng ký tên miền của công ty và tra cứu tránh trùng lặp tên công ty
 • Tư vấn về đặt trụ sở cho doanh nghiệp, về điều kiện trụ sở liên quan đến việc phát hành hóa đơn, kê khai thuế
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty, hướng dẫn, tư vấn thủ tục đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn, điều kiện về chứng chỉ, điều kiện sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Tư vấn về mức vốn của doanh nghiệp, các điều kiện liên quan đến thủ tục góp vốn, thủ tục kê khai thuế, nghĩa vụ thuế, tính chịu trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Tư vấn về chức danh của người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm quyền và nghĩa vụ đối với người đại diện theo pháp luật
 • Tư vấn các nghĩa vụ của cổ đông khi thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật thuế, tài chính, kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm trong hoạt động doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, xử lý tranh chấp thương hiệu của doanh nghiệp
 • Tư vấn toàn diện các vấn đề phát sinh trọng hoạt động doanh nghiệp.

>>> Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

IV. Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Nếu bạn còn đang mơ hồ về hồ sơ thành lập loại hình doanh nghiệp này thì tốt nhất hãy tham khảo bài viết sau đây của Việt Luật để nắm rõ hơn quy trình và thủ tục thực hiện 1 cách chính xác nhất: Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

IV. Những ưu điểm, nhược điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu điểm

Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là ưu điểm hơn hẳn nếu sơ sánh với doanh nghiệp tư nhân

Nhược điểm

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
Do công ty TNHH một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, nên khi huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty Cổ phần.