Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Bạn đang cần tìm hiểu về thủ tục và hồ sơ về công ty hợp danh nhưng chưa biết làm thế nào ? Việt Luật giới thiệu và chia sẻ tới quý khách toàn bộ quá trình, thủ tục hồ sơ thành lập công ty hợp danh cụ thể như sau:
 
ho-so-thanh-lap-cong-ty-hop-danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

I. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
-  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
-  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
-  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với DN xã hội)
 • Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :
- Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
-  Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
II.  Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)
Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp muốn đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại điều 33 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đề nghị nộp kèm hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh 
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh 
 • Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường 
III. Thời hạn giải quyết
 • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
IV. Đối tượng thực hiện TTHC
 • Tổ chức /cá nhân
V. Cơ quan thực hiện TTHC
 •  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC và có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
 •  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
 •  Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).
VI. Kết quả giải quyết TTHC
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh
VII. Phí, lệ phí:  200.000 VNĐ
VIII. Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC
Lưu ý: Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
- Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
- Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
Xem thêm: Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên
Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC
1/ Các Luật:
- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật Đầu tư năm 2014;
2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP
 • Nghị định số 05/1999/NĐ-CP
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC
 • Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT
 • Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT 
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
 • Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Trình tự thành lập công ty hợp danh

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
- Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” phòng ĐKKD
 
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới khách hàng thủ tục và hồ sơ thành lập công ty hợp danh 1 cách chi tiết và chính xác nhất. Nếu quý khách có thêm những vướng mắc và cần sử dụng dịch vụ thành lập công ty hợp danh của Việt Luật xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ nhất và chính xác nhất.