Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường Việt Nam, điều kiện và các quy định về thành lập công ty 100% vốn nước ngoài khá phức tạp. Để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các nhà đầu tư, chúng tôi công ty tư vấn Việt Luật, với đội ngũ tư vấn viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan sẽ giải đáp cho bạn một số điều kiện về thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-100%-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

1. Điều kiện để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Cụ thể như sau:

1.1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.
Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2014 này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Tỷ lệ sở hữu vốn không hạn chế trừ các trường hợp:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai quy định trên sẽ thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
c) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

 • Dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm để triển khai dự án

 • Có cam kết về các nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam như nghĩa vụ đóng thuế và sử dụng nguồn lao động địa phương…

 • Có đầy đủ tài liệu và hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc thành lập công ty toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;

 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó;

 • Những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế khác thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;

 • Pháp luật chưa có quy định thì Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và quyết định.

Ngoài những điều kiện trên khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nhà đầu tư còn phải thực hiện những quy định khác về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên.
Hi vọng các thông tin trên đây sẽ giúp qúy khách giải đáp được các thắc măc về thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Để được giải quyết trực tiếp các thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Hãy liên hệ với chúng tôi công ty tư vấn Việt Luật qua số hotline  0965 999 345